Συνεργάτες

Ευχαριστούμε τις εταιρείες και οργανισμούς που εμπιστεύθηκαν το NEORAMA EDUCATION για την εκπαιδευτική κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους.