Inner Banner

Εξετάσεις Πυροσβεστικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ       Κόστος προετοιμασίας: Τα μαθήματα των Ελληνικών, Μαθηματικών και Αγγλικών θα ολοκληρώνονται μέσα από 23 ώρες διδασκαλίας (μέσον όρο) το κάθε ένα. Η προετοιμασία των Γενικών Γνώσεων θα γίνεται με πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα www.e-learneorama.com και με συμπληρωματική διαδικτυακή διδασκαλία από τον κ. Άδωνη Μυλωνά. 4 μαθήματα (Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις)  €550             3 μαθήματα (οποιοσδήποτε συνδυασμός) €450              2 μαθήματα  (οποιοσδήποτε συνδυασμός) €320            1 μάθημα (οποιοδήποτε) €180                 Για όσους θα κάνουν όλα τα μαθήματα, η αποπληρωμή θα γίνει ως ακολούθως:  1η δόση μέχρι 31/3: €275 + Βιβλία €45 2η δόση 28/4: €275    Για όσους θα κάνουν 2 ή 3 μαθήματα: 1η δόση μέχρι 31/3: 50% + Βιβλία 2η δόση 28/4 50%   Για όσους θα κάνουν 1 μάθημα: Ολόκληρο το ποσόν εξοφλείται με την επιβεβαίωση της εγγραφής και πριν την έναρξη των μαθημάτων.   Tρόποι πληρωμής: REVOLUT: 99516071 BANK OF CYPRUS: NEORAMA EDUCATION LTD -  017711025529 / IBAN: CY77002001770000001102552900     Εγγραφές: Για κράτηση θέσης παρακαλώ στείλτε μήνυμα στο 99516071 με τα στοιχεία σας (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)   Βιβλία: Για τα μαθήματα των Αγγλικών, Ελληνικών και Μαθηματικών απαραίτητη είναι η αγορά των βιβλίων. Το κόστος των βιβλίων ανέρχεται στα €15 / ένα απο €30 / ένα ΜΟΝΟ για όσους επιλέγουν ένα απο τα πιο πάνω προγράμματα. Το κόστος των βιβλίων για άτομα που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα ανέρχεται στα €30/ένα. Τα βιβλία μας μπορείτε να τα βρείτε στα κύρια βιβλιοπωλεία σε όλες τις πόλεις. Αναζητήστε τα με το όνομα «ΝΕΟΡΑΜΑ». Δείτε τα βιβλία μας.  

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Διάρκεια: 20 ώρες  Χώρος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως (ONLINE) Έναρξη: ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 Δίδακτρα: €425 Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: €85 Κόστος για ανέργους : ΔΩΡΕΑΝ Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του προγράμματος: ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -R237 (πρωτότυπο ή με προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα) ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ES19 (με ημερομηνία που εμπίπτει με την έναρξη του προγράμματος)     Δεδομένου ότι η θάλασσα κρύβει πολλούς κινδύνους η σύμπραξη των φορέων καθίσταται απαραίτητη για την αντιμετώπιση τους, Έτσι, εξαιτίας αυτής της ανάγκης διαφύλαξης και προάσπισης των συμφερόντων των διαφόρων εκτεθειμένων μερών στους θαλάσσιους κινδύνους, αναπτύχθηκε ο θεσμός της ναυτασφάλισης ο οποίος με παραλλαγές ισχύει μέχρι και σήμερα. Η θαλάσσια ασφάλιση - ναυτασφάλιση αποτελεί το σημαντικότερο κλάδο της ασφάλισης ζημιών. Η σημασία της, λοιπόν, για την οικονομία είναι τεράστια καθώς συνδέεται άμεσα με την προστασία του θαλασσίου εμπορίου από τις απώλειες που μπορεί να προκληθούν ως συνέπεια επέλευσης θαλασσίων κινδύνων, ιδιαίτερα δε αν συνυπολογισθεί ότι ο κλάδος της ναυτιλίας είναι ευάλωτος σε μεγάλους κινδύνους με ανυπολόγιστες συνέπειες.   Το παρόν πρόγραμμα έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τις ναυτασφαλίσεις, τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις των ασφαλίσεων των πλοίων και των φορτίων, καθώς και τις περιπτώσεις αποζημιώσεων και απαιτήσεων. Στόχοι Κατάρτισης Μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να: Σε επίπεδο Γνώσεως Κατονομάζουν τις έννοιες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την διαδικασία της θαλάσσιας ασφάλισης Γνωρίζουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους Κατηγοριοποιούν τα είδη απώλειας και ασφαλίσεων Σε επίπεδο Δεξιοτήτων Επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο ναυτασφάλισης Εφαρμόζουν την διαδικασία των θαλάσσιων ασφαλίσεων και αποζημιώσεων Διαχειρίζονται θέματα εγγυήσεων, αποζημιώσεων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων Σε επίπεδο Στάσεων Συμβάλλουν στο χειρισμό θεμάτων ασφαλίσεων πλοίων, ναύλων και φορτίων Ενθαρρύνουν την κατάλληλη επιλογή μέτρων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν στα διάφορα είδη θαλάσσιων κινδύνων Αμφισβητούν έγγραφα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις   Σε ποιους απευθύνεται Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται στους νομικούς και δικηγόρους που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στις Ναυτασφαλίσεις αλλά και σε στελέχη και εργαζόμενους που απασχολούνται σε τομείς σχετικούς με τη ναυτιλία και για τους οποίους η θαλάσσια ασφάλιση συνιστά ένα σημαντικό παράγοντα για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Σε νεοεισερχόμενους στη θαλάσσια ασφάλιση, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια συνολική  και εμπεριστατωμένη γνώση της.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ - CYBER SECURITY

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Διάρκεια: 20 ώρες Περίοδος Διεξαγωγής: 25/04-19/05/2023 Δίδακτρα: € 490 Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: € 150 Δίδακτρα για ανέργους : ΔΩΡΕΑΝ Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του προγράμματος: ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -R237 (πρωτότυπο ή με προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα) ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ES19 ( με ημερομηνία που εμπίπτει με την έναρξη του προγράμματος)   Η ανάγκη για κατάρτιση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι κρίσιμης σημασίας για την ομαλή λειτουργίας ενός οργανισμού. «Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα οικοσύστημα όπου οι νόμοι, οι οργανώσεις, οι δεξιότητες, η συνεργασία και η τεχνική εφαρμογή πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά για να είναι πιο αποτελεσματικά», αναφέρει ο Παγκόσμιος δείκτης ασφάλειας στον κυβερνοχώρο των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο «καταλαμβάνει ολοένα και σημαντικότερη θέση στο σκεπτικό των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων των χωρών».   Σε επίπεδο γνώσεων Ο/Η καταρτιζόμενος/η: Να επεξηγεί την έννοια της κοινωνική μηχανική Να ορίζει την έννοια της ασφάλεια στον κυβερνοχώρο Να ορίζει την έννοια του ασφαλή κωδικού πρόσβασης Να αναφέρει τις διαφορές μεταξύ αυθεντικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και κακόβουλης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Να περιγράφει τις αρχές της πολιτικής Clean Desk Να προσδιορίζει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού   Σε επίπεδο δεξιοτήτων Ο/Η καταρτιζόμενος/η: Να αναγνωρίζει ένα κακόβουλο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Να δημιουργεί ασφαλείς και πολύπλοκους κωδικούς πρόσβασης Να εφαρμόζει τεχνικές προστασίας ευαίσθητων δεδομένων Να σχεδιάζει ενέργειες για αντιμετώπιση των απειλών   Σε επίπεδο στάσεων Ο/Η καταρτιζόμενος/η: Να αποδέχεται την εφαρμογή πολίτικών προστασίας στον κυβερνοχώρο Να ενθαρρύνει τους συναδέλφους τους ως προς την εφαρμογή πολίτικών προστασίας στον κυβερνοχώρο   Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή Διοικητικά και άλλα στελέχη Εταιρειών και οργανισμών που κατέχουν ζωτικές θέσεις σε όλα τα τμήματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς που απαιτείται η χρήση διαδικτύου στις δραστηριότητες τους.   Μέθοδοι  Κατάρτισης Κατά πρόσωπο εκπαίδευση για πιο άμεση επαφή και χρήση των τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μέθοδο αυτή αλλά και εξ αποστάσεως μάθηση, ταυτόχρονα θα χρησιμοποιηθεί η ασύγχρονη τηλεμάθηση, που δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνολική διάρκεια της κατάρτισης, θα υλοποιηθεί μέσω ψηφιακής τάξης για το διαμοιρασμό αρχείων, ανάρτηση μαθησιακού υλικού, πρακτικών εργασιών για σκοπούς εξατομίκευσης, δημιουργία προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων πεπραγμένων για σκοπούς διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης, προσωπική ανατροφοδότηση για τον κάθε ένα καταρτιζόμενο και συμμετοχή σε ασύγχρονες ομάδες συζήτησης για εργασία, επικοινωνία και επίλυση αποριών.   Τεχνικές Κατάρτισης  Εμπλουτισμένη διάλεξη/εισήγηση για τη διδασκαλία θεωρητικών εννοιών Συζήτηση για συζήτηση θεμάτων στην ολομέλεια της τάξης Εργασία σε ομάδες για διεκπεραίωση ομαδικών εργασιών Βιωματικό εργαστήριο για διδασκαλία πρακτικών θεμάτων Βιβλιογραφική ανασκόπηση πηγών στις οποίες θα ανατρέξει ο καταρτιζόμενος για να βρει πληροφορίες Προσομοίωση για ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων σε εικονικό περιβάλλον Μελέτη περίπτωσης για τη μάθηση δύσκολων θεωρητικών εννοιών μέσα από ένα σενάριο εκπαιδευτικού σχεδιασμού με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας Καταιγισμός ιδεών για την ελεύθερη έκφραση ιδεών από τους καταρτιζόμενους Πρακτική άσκηση για την εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων Προβολή βίντεο για την προβολή ηλεκτρονικού υλικού με σκοπό την καλύτερη διδασκαλία και εμπέδωση των θεμάτων Επίδειξη για παρουσίαση μιας πρακτικής δεξιότητας Ερωτήσεις-απαντήσεις για κατανόηση, ανακεφαλαίωση και εμπέδωση του μαθήματος. Οι απαντήσεις των μαθητών χρησιμοποιούνται για περισσότερη εμβάθυνση στο θέμα και δημιουργούν κλίμα επικοινωνίας και συμμετοχής Προγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ Size: 47.44 KB Format: DOCX Preview   Οδηγίες Εγγραφής στο σύστημα ERMIS: {{#with category}} {{title}} {{/with}} {{#if categories}} {{#each categories}} {{title}} {{/each}} {{/if}} {{#with category}} {{#if parent_id}} Back {{/if}} {{/with}} {{#if category}} {{#if category.type}} {{/if}} {{#if category.linkdownload_cat}} {{/if}} {{/if}} {{#if files}} {{#each files}}{{#if ext}} {{#if custom_icon}} {{else}} {{ext}} {{/if}} {{title}} {{#if description}} {{{description}}} {{/if}} {{#if versionNumber}} Version : {{versionNumber}}  {{/if}} {{#if size}} Size : {{bytesToSize size}} {{/if}} Hits : {{hits}} Date added : {{created_time}} Download {{#if openpdflink}} Open {{else}} {{#if viewerlink}} Preview {{/if}} {{/if}} {{/if}}{{/each}} {{/if}} ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΗΣ pdf ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ Size: 916.87 KB Hits : 325 Date added: 2023-01-18 Download Preview pdf ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Size: 705.92 KB Hits : 272 Date added: 2023-01-18 Download Preview pdf ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Size: 1.19 MB Hits : 259 Date added: 2023-01-18 Download Preview    

TRANSACTION MONITORING & INTERNATIONAL SANCTIONS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Διάρκεια: 27 ώρες  Χώρος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως (ONLINE) Έναρξη: 20/04-22/05/2023 Δίδακτρα: €600 Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: €140 Κόστος για ανέργους και λήπτες ΕΕΕ : ΔΩΡΕΑΝ Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του προγράμματος: ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -R237 (πρωτότυπο ή με προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα) ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ES19 (με ημερομηνία που εμπίπτει με την έναρξη του προγράμματος)         Transaction Monitoring is a Regulatory requirement and aims the countering of ML, TF, Fraud, Tax evasion and any illicit activity that would be permitted otherwise. The objective of the webinar is to provide a thorough view and approach to the risks involved, either towards above threads or even sanctions. The topic is very broad but quite easy to understand and it includes day to day operations, experiences etc. The course will provide knowledge and techniques how to screen and monitor transactions in order to mitigate risks involved both for ourselves but also for the organization we work for.   Legal & Regulatory Obligations Identifying, Assessing and managing risks KYC & KYT – economic profile & counterparties Illicit funds and Money Laundering Layering stage concern in ML Screening & Monitoring Case studies, Trusts, Foundations, Foreign Investments   Perhaps this webinar is considered one of the best and easy to understand webinars where the whole activity is based on rationale, critical thinking and not isolated pieces of information without any meaning. In other words, Transaction Monitoring including Sanctions and Maritime Sanctions is the executing hand of Compliance where knowledge and experience COUNTS.  Expecting that most of you will take advantage of this unique opportunity.     Σκοπός του προγράμματος Ο σκοπός του  προγράμματος είναι η εκπαίδευση των καταρτιζόμενων σε θέματα Παρακολούθησης πληρωμών σε συνδυασμό την εφαρμογή των διεθνών Κυρώσεων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Επίπεδο γνώσεων αναγνωρίζουν τι  δει έπεται για σκοπούς συμμόρφωσης  στον διεθνή παράγοντα απαριθμούν τις διεθνής και τις τοπικές ναυτιλιακές και άλλες κυρώσεις(sanctions) διακρίνουν τις ευθύνες αλλά και τις συνέπειες(συμπεριλαμβανομένου και τις ποινές) της μη συμμόρφωσης στους Νόμους και κανονισμούς Επίπεδο δεξιοτήτων αναπτύξουν τεχνικές παρακολούθησης των συναλλαγών ανακαλύπτουν μεθόδους ΞΠΧ αποκωδικοποιούν τα στοιχεία σε σχέση με την αναγνώριση του πελάτη KYC (Know your customer) διαχειρίζονται τις υποθέσεις σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει ελέγχουν τις συναλλαγές των πελατών KYT μέσω της χρήσης συστημάτων ανακαλύπτουν πληροφορίες που χρειάζονται για την παρακολούθηση των πλοίων από ειδικά συστήματα. επαληθεύουν πληροφορίες σε σχέση με ύποπτες ή/και παράνομες ενέργειες διακρίνουν τυχόν ύποπτες συμπεριφορές Επίπεδο στάσεων αμφισβητούν τα πάντα χωρίς ικανοποιητική τεκμηρίωση υιοθετούν πρακτικές και ελέγχους διερεύνησης σύμφωνα με τις διαδικασίες απορρίπτουν ύποπτες/αμφιλεγόμενες υποθέσεις αντικρούουν μη αποδεκτούς κινδύνους υιοθετούν τακτικές σύμφωνα τους διεθνής κανόνες κυρώσεων   Πρόγραμμα:   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRANSACTION MONITORING & INTERΝATIONAL SANCTIONS Size: 43.76 KB Format: DOCX Preview Οδηγίες Εγγραφής στο σύστημα ERMIS: {{#with category}} {{title}} {{/with}} {{#if categories}} {{#each categories}} {{title}} {{/each}} {{/if}} {{#with category}} {{#if parent_id}} Back {{/if}} {{/with}} {{#if category}} {{#if category.type}} {{/if}} {{#if category.linkdownload_cat}} {{/if}} {{/if}} {{#if files}} {{#each files}}{{#if ext}} {{#if custom_icon}} {{else}} {{ext}} {{/if}} {{title}} {{#if description}} {{{description}}} {{/if}} {{#if versionNumber}} Version : {{versionNumber}}  {{/if}} {{#if size}} Size : {{bytesToSize size}} {{/if}} Hits : {{hits}} Date added : {{created_time}} Download {{#if openpdflink}} Open {{else}} {{#if viewerlink}} Preview {{/if}} {{/if}} {{/if}}{{/each}} {{/if}} ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΗΣ pdf ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ Size: 916.87 KB Hits : 325 Date added: 2023-01-18 Download Preview pdf ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Size: 705.92 KB Hits : 272 Date added: 2023-01-18 Download Preview pdf ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Size: 1.19 MB Hits : 259 Date added: 2023-01-18 Download Preview  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ADOBE ILLUSTRATOR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Διάρκεια: 30 ώρες  Χώρος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως (ONLINE) Έναρξη: 04/05/2023 Δίδακτρα: €640 Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: €130 Κόστος για ανέργους και λήπτες ΕΕΕ : ΔΩΡΕΑΝ Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του προγράμματος: ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -R237 (πρωτότυπο ή με προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα) ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ES19 (με ημερομηνία που εμπίπτει με την έναρξη του προγράμματος)       Περιγραφή Σεμιναρίου Το Adobe Illustrator είναι ένας επεξεργαστής διανυσματικών γραφικών και ένα πρόγραμμα σχεδιασμού που αναπτύχθηκε και διατέθηκε στην αγορά από την Adobe Inc. Αρχικά σχεδιάστηκε για το Apple Macintosh, η ανάπτυξη του Adobe Illustrator ξεκίνησε το 1985. Μαζί με το Creative Cloud (η μετάβαση της Adobe σε μηνιαία ή ετήσια συνδρομητική υπηρεσία που παρέχεται μέσω διαδικτύου), κυκλοφόρησε το Illustrator CC. To Adobe Illustrator αξιολογήθηκε ως το καλύτερο πρόγραμμα επεξεργασίας διανυσματικών γραφικών το 2021 από το PC Magazine. Σε επίπεδο γνώσεων Να αναγνωρίζουν τα εργαλεία του Illustrator. Να ονομάζουν τις διάφορες επεξεργασίες επί των γραφικών. Να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στις ρυθμίσεις που παρέχουν τα εργαλεία του Illustrator. Να περιγράφουν τις ανάγκες επεξεργασίας μιας εικόνας. Να διακρίνουν τις ανάγκες δημιουργίας γραφικών ανάλογα με την τελική της χρήση. Σε επίπεδο δεξιοτήτων Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία. Να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες και τα εργαλεία που παρέχει το πρόγραμμα. Να εφαρμόζουν σειρά ρυθμίσεων για την καλύτερη πρακτική εκάστοτε εργασίας. Να αλλάζουν ρύθμιση εγγράφου ανάλογα την εργασία. Να επεξεργάζονται τα έγγραφα κατά το πρότυπο CMYK. Να ρυθμίζουν τα εργαλεία για τη δημιουργία ανυσματικών γραφικών. Να αλλάζουν αυτόματα χρώματα σε όλο το έγγραφο εργασίας. Να αντιμετωπίζουν εργασίες εγγράφων μικρών ή μεγάλων διαστάσεων. Να μετατρέπουν το πρότυπο του αρχείου ανάλογα με την τελική του χρήση. Να συνθέτουν γραφικά με τυπογραφία για το καλύτερο αποτέλεσμα της τελικής εργασίας. Σε επίπεδο στάσεων Να υιοθετούν καλές πρακτικές επεξεργασίας γραφικών ή εγγράφων. Να απορρίπτουν εσφαλμένες επιλογές ως προς τη δημιουργία γραφικών ή εγγράφων.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Όσους διαχειρίζονται περιεχόμενο για έντυπα ή οποιαδήποτε πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Φοιτητές, επαγγελματίες και όσους επιθυμούν να εξελίξουν το βιογραφικό και την καριέρα τους Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη δημιουργία γραφικών εκ νέου ή εγγράφων όπως επιστολόχαρτα, κάρτες, διαφημιστικά έντυπα, γραφικά για χρήση στο διαδίκτυο. Φωτογράφους, γραφίστες, σχεδιαστές, web designers, μηχανικούς, digital marketers και γενικά εργαζομένους που θέλουν να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.   Πρόγραμμα   Οδηγές Εγγραφής στο σύστημα ΕΡΜΗΣ {{#with category}} {{title}} {{/with}} {{#if categories}} {{#each categories}} {{title}} {{/each}} {{/if}} {{#with category}} {{#if parent_id}} Back {{/if}} {{/with}} {{#if category}} {{#if category.type}} {{/if}} {{#if category.linkdownload_cat}} {{/if}} {{/if}} {{#if files}} {{#each files}}{{#if ext}} {{#if custom_icon}} {{else}} {{ext}} {{/if}} {{title}} {{#if description}} {{{description}}} {{/if}} {{#if versionNumber}} Version : {{versionNumber}}  {{/if}} {{#if size}} Size : {{bytesToSize size}} {{/if}} Hits : {{hits}} Date added : {{created_time}} Download {{#if openpdflink}} Open {{else}} {{#if viewerlink}} Preview {{/if}} {{/if}} {{/if}}{{/each}} {{/if}} ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΗΣ pdf ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ Size: 916.87 KB Hits : 325 Date added: 2023-01-18 Download Preview pdf ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Size: 705.92 KB Hits : 272 Date added: 2023-01-18 Download Preview pdf ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Size: 1.19 MB Hits : 259 Date added: 2023-01-18 Download Preview    

Υποκατηγορίες

  • Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η ΑνΑΔ μας έχει αναθέσει την υλοποίηση 17 προγραμμάτων για το Β' εξάμηνο του 2018.

-Εξετάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CySEC) και Τεχνική Ανάλυση Γραφημάτων για Επενδύσεις (CFTe),

-Λογιστική και Ανάλυση ΦΠΑ,

-Forex η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που κατέκτησε την Κύπρο,

-Κατάστημα στο Διαδίκτυο και Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,

-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για άτομα πάνω από 35 ετών.

Συνολικές διαθέσιμες θέσεις: 450
Δωρεάν για άνεργους (πάνω από 6 μήνες) και λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, 80% επιχορήγηση για εργαζόμενους που πληρούν τις

προδιαγραφές των προγραμμάτων, ειδικές τιμές για μη επιχορηγημένους.

Πληροφορίες στο σύνδεσμο στην αρχική σελίδα ή στο 77778818.