Inner Banner

ΚΕΠΕΥ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ (ΕΑΚΑΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διάρκεια: 15 ώρες

Περίοδος Διεξαγωγής: 07/12/2022-21/12/2022

Δίδακτρα: € 340

Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: € 70

Δίδακτρα για ανέργους : ΔΩΡΕΑΝ

Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του προγράμματος:

 • ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -R237 (πρωτότυπο ή με προωθημένο ηλεκτρονικό μήνυμα)
 • ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ES19 ( με ημερομηνία που εμπίπτει με την έναρξη του προγράμματος)

 

Η μεγάλη ανάπτυξη των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, του πιστωτικού τομέα αλλά και των λογιστικών και νομικών γραφείων, όπου οι αντισυμβαλλόμενοι τους είναι σε παγκόσμια κλίμακα, δημιούργησε την επιτακτική ανάγκη επόπτευσης των δραστηριοτήτων τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αλλά και το αντίστοιχο τμήμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι, σε αυτούς τους κλάδους, δια νόμου πρέπει να είναι ενήμεροι για τις εγχώριες νομολογίες αλλά και τις ευρωπαϊκές οδηγίες ώστε να δρουν ακριβώς μέσα στα όρια που ορίζουν οι αρχές επόπτευσης. Ως τομέας της οικονομίας, η παροχή υπηρεσιών καταλαμβάνει περίπου το 80% του ΑΕΠ μας άρα και ως εκ των άνω είναι αδήριτη ανάγκη η παροχή των επικαιροποιημένων δεδομένων σε λειτουργούς αυτών των τύπων επιχειρήσεων, που παρέχει το πρόγραμμα αυτό.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 

Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Να περιγράφουν το νομικό πλαίσιο επόπτευσης των ΚΕΠΕΥ και των ΑΠΙ.,
 • Να διατυπώνουν τον ορισμό της συμμόρφωσής σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο,
 • Να κατονομάζουν τα έγγραφα που απαιτούνται αρχικά για αναγνώριση και αποδοχή ΕΠΕΥ και ΚΕΠΕΥ από την Ε.Ε.Κ,.
 • Να ταξινομούν τους πελάτες βάσει του επιπέδου κινδύνου και νομικής σύστασης (ΕΠΕΥ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΕΠΕΥ),
 • Να απαριθμούν και να περιγράφουν τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων επενδυτικών προϊόντων.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να επιλέγουν και να χειρίζονται τα κατάλληλα εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας επενδυτικών αγορών,
 • Να επεξηγούν την αναγκαιότητα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου επενδυτικών οργανισμών,
 • Να αξιολογούν τις συναλλαγές και δραστηριότητες των πελατών της εταιρείας τους και να τις κατατάσσουν, βάσει κριτηρίων, σε επίπεδο επικινδυνότητας,
 • Να εκτελούν τις εντολές για την πολιτική της εταιρείας σε σχέση με τη κατάταξη των πελατών στις κατηγορίες μικρού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου,
 • Να συντάσσουν όπως νομοθετικά ορίζεται την έκθεση αναφορικά με συναλλαγές της εταιρείας τους,
 • Να τεκμηριώνουν, χρησιμοποιώντας με τα σωστά έγγραφα, τις εκτελεσθήσες συναλλαγές και τις πηγές των κεφαλαίων τους.

 

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να εκτιμούν την αξία της επόπτευσης και της διαφάνειας των επενδυτικών δραστηριοτήτων μέσα σε ένα ευνομούμενο ευρωπαϊκό κράτος,
 • Να είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν σε ομάδες εργασίας, με άλλα στελέχη του γραφείου, για να συζητήσουν τα θέματα που ανακύπτουν από την νομοθεσία και να αποδέχονται τις διαφορετικές προσεγγίσεις,
 • Να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των συναδέλφων του/της σε σεμινάρια για την ενημέρωσή τους σε σχέση με τις εξελίξεις στις επενδυτικές αγορές και τις πηγές των κεφαλαίων.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών, οργανισμών και συνεταιρισμών που με βάση τη φύση της  εργασίας τους απαιτείται δια νόμου η γνώση της νομοθεσίας για την διεξαγωγή επενδυτικών συναλλαγών, όπως λειτουργοί και διοικητικό προσωπικό σε λογιστικά και δικηγορικά γραφεία, στελέχη Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, στελέχη Κυπριακών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και λειτουργοί  Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ