Inner Banner

Γενικές Αρχές Λογιστικής - Κανονισμός 1606 (Επικαιροποιημένος)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εκπαιδευτές: Άδωνις Μυλωνάς / Κυριάκος Στάσης / Ανδρέας Μαθιουλάκης

Διάρκεια: 150 ώρες 

Χώρος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως (ONLINE)

Έναρξη: 18/6/2024 - 02/02/2025

Δίδακτρα: €3000

Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: €750

Κόστος για ανέργους : ΔΩΡΕΑΝ

Το σεμινάριο είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για επαγγελματίες της λογιστικής και οικονομίας να κατανοήσουν πλήρως τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της διεθνούς λογιστικής ρύθμισης. Αυτό το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στον Επικαιροποιημένο Κανονισμό 1606 ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα λογιστικά επίπεδα και σενάρια και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την κατάργηση της υποχρέωσης της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων σε εθνικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις και πρακτικές ικανότητες για τη συμμόρφωση με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τη διαχείριση της λογιστικής πληροφορίας με τρόπο που πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις της ΕΕ.

Η ύλη είναι συμβατή με εξετάσεις LCCI, UCERT, ACCA Financial Accounting.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Στόχοι Γνώσεων:

 • Να περιγράφει την αναγκαιότητα χρήσης των λογιστικών προτύπων,
 • Να συσχετίζει τις διάφορες λογιστικές πρακτικές ώστε η κερδοφορία να οδηγεί σε αύξηση της ρευστότητας (πρακτικές με πίστωση και της μετρητοίς),
 • Να κατονομάζει τα περιουσιακά στοιχεία σε Πάγια και Κυκλοφοριακά,
 • Να περιγράφει τις Οικονομικές Καταστάσεις για κάθε μορφή επιχείρησης
 • Να απαριθμεί τους αριθμοδείκτες αξιολόγησης των λογιστικών καταστάσεων,
 • Να διατυπώνει τα συμπεράσματα από τη λογιστική ανάλυση για διοικητική χρήση
 • Να ταξινομεί τους κινδύνους της επιχείρησης, 8. κατατάσσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας σε άμεσες και μεταχρονολογημένες.

 

Στόχοι Δεξιοτήτων:

 • Να επιλέγει τις πιο ιδανικές τεχνικές για την παρουσίαση των λογιστικών βιβλίων
 • Να επεξηγεί τα λογιστικά προγράμματα και τους δείκτες αξιολόγησης
 • Να τεκμηριώνει της φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης
 • Να οργανώνει και να παρουσιάζει με σαφήνεια τα αποτελέσματα της Λογιστικής ανάλυσης στη διοίκηση
 • Να αιτιολογεί προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια μίας χρήσης και να προτείνει λύσεις, ειδικά για θέματα φορολογίας
 • Να αναπτύσσει τη Λογιστική ανάλυση ώστε να διαμορφώνεται η στρατηγική της επιχείρησης σε θέματα κερδοφορίας, ρευστότητας και φορολογικών θεμάτων.

 

Στόχοι Στάσεων:

 • Να συνεργάζεται και υιοθετεί αποτελεσματικά τις αρχές και ερμηνείες άλλων συναδέλφων του
 • Να δικαιολογεί τον τρόπο και τη μεθοδολογία της διοικητικής στρατηγικής
 • Να αντικρούει με επιχειρήματα λανθασμένες προσεγγίσεις
 • Να συμμετέχει με αποτελεσματικό τρόπο στις δυσκολίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης
 • Να αποδέχεται τις διαφορετικές προσεγγίσεις άλλων
 • Ναυπερασπίζεται τις διαφορετικές λογικές απόψεις και να αποδέχεται την κριτική από άλλους
 • Να επικρίνει αλαζονικές και ακραίες συμπεριφορές

 

Περιγραφή υποψηφίου για συμμετοχή:

Διευθυντικά, εκτελεστικά και χρηματοοικονομικά στελέχη, όλοι οι υπάλληλοι Εταιρειών Παροχής συμβουλευτικών και επεδυτικών υπηρεσιών, λειτουργοί Λογιστικών τμημάτων, νομικοί του εμπορικού δικαίου, λογιστές και στελέχη όλων των τύπων επιχειρήσεων που πρέπει να έχουν γνώση για Λογιστικά θέματα στην εταιρεία τους.

 

 

 

Επαγγελματικά Προσόντα Λογιστικής LCCI


ΜΕΤΡΑΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ LCCI ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μετά από επίσημη συμφωνία με την PEARSON (πρώην πάροχος), με ισχύ από τον Οκτώβριο 2023, τα διεθνώς αναγνωρισμένα Επαγγελματικά Προσόντα Λογιστικής LCCI θα συνεχίσουν να προσφέρονται από το INSTITUTE OF ACCOUNTANTS AND BOOKKEEPERS (IAB) του ΗΒ.


Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Neorama Education είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο IAB και είναι Διαπιστευμένο Εξεταστικό Κέντρο από τον εν λόγω οργανισμό. 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ;
Το λογιστήριο είναι το πιο κρίσιμο τμήμα ενός οργανισμού καθώς ελέγχει την κερδοφορία και τη ρευστότητά του. Αυτές οι πρακτικές είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και την επιβίωση μίας επιχείρησης, επομένως, η ανάγκη για κατάλληλα καταρτισμένους λογιστές με τις πιο επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες αυξάνεται συνεχώς.
Με τη λογιστική επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σε κάθε χρονική στιγμή, δηλαδή, η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, ο προσδιορισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) που προκύπτουν από τη δράση της επιχείρησης και η δυνατότητα να ασκηθούν έλεγχοι στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αλλά και γενικότερα στη λειτουργία της επιχείρησης. Όλα αυτά γίνονται προκειμένου να αξιολογηθούν και να διατυπωθούν συμπεράσματα και πολιτικές για τον οργανισμό. Η σωστή συλλογή, ερμηνεία και σύνταξη των λογιστικών δεδομένων είναι σπουδαίας σημασίας για μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό, καθώς βοηθούν τη διοίκηση να επιλέξει τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές αναλαμβάνοντας την καλύτερη πορεία δράσης και τις πιο κερδοφόρες επενδύσεις.
Για τους παραπάνω λόγους, η ανάγκη κατάρτισης στελεχών στη λογιστική είναι απαραίτητη για κάθε οργανισμό.


ΓΙΑΤΙ LCCI;
Αποκτήστε, με την εγγραφή σας στα προγράμματα του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου, τα διεθνούς φήμης Επαγγελματικά Προσόντα Λογιστικής LCCI, τον κορυφαίο πάροχο στο είδος του, ενισχύοντας το βιογραφικό σας.
Αυτά τα διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα σχετίζονται άμεσα με τον τομέα εργασίας και προσφέρουν στους υποψηφίους την ευκαιρία να αποκτήσουν βαθιά γνώση των λογιστικών πρακτικών εφοδιάζοντάς τους με όλες τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν στον εργασιακό χώρο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα εμπιστεύονται και τα εκτιμούν οι εργοδότες (τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα) παγκοσμίως, οι οποίοι συχνά τα αναφέρουν ως βασικές απαιτήσεις για πρόσληψη.
Στην Κύπρο, τα προσόντα λογιστικής LCCI απαιτούνται από τους εργοδότες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα επαγγελματικά προσόντα LCCI προσφέρονται διεθνώς για περισσότερα από 120 χρόνια και αναπτύχθηκαν αρχικά από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου (LCCI) για να αντιμετωπίσουν την ανάγκη για αξιόπιστα, υψηλής ποιότητας πρότυπα σε όλο το διεθνές εργατικό δυναμικό. Έχουν γίνει η πρώτη επιλογή για φιλόδοξους επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο (από κατώτερα έως διευθυντικά επίπεδα) και μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να λάβουν εξαιρέσεις και να προχωρήσουν απευθείας σε άλλα επαγγελματικά προσόντα (όπως ACCA, CIMA ή ICEAW).


ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ NEORAMA EDUCATION;
Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην προετοιμασία υποψηφίων, ανηλίκων και ενηλίκων, για τα προσόντα Λογιστικής LCCI, η ομάδα έμπειρων επαγγελματιών μας θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας και στα τρία (3) επίπεδα LCCI για να εξασφαλίσει την απόλυτη επιτυχία και την επίτευξη των στόχων σας. Άλλωστε η ΔΙΚΗ ΣΑΣ επιτυχία είναι και η ΔΙΚΗ ΜΑΣ επιτυχία!
Μαθητές μας πέτυχαν στις εξετάσεις και κατάφεραν να διεκδικίσουν:

Χρυσό Παγκύπριο Μετάλλιο 
Ασημένιο Παγκύπριο Μετάλλιο Ηigher L.C.C.I. (Accounting 3) και Ιntermediate L.C.C.I.
(BOOK KEEPING AND ACCOUNTS) - Στάλω Ιωακείμ και Γιώργος Πιντιρίσιης


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Τμήματα αμιγώς ενηλίκων για ταχύρρυθμη απόκτηση του Ανώτερου Επιπέδου Λογιστικής LCCI (Level 3 – Certificate in Accounting)

 

Πρόγραμμα: 

Οδηγίες Εγγραφής στο σύστημα ERMIS: