FOREX - CRYPTOS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διάρκεια: 7 ώρες 

Εκπαιδευτές: Άδωνις Μυλωνάς / Κυριάκος Καδής / Χρίστος Ανδρέου - Full Members of Society of Technical Analyst, Εκπαιδευτές FOREX με πέραν των 1000 σπουδαστών και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων από το 2011.
 
Χώρος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως (ONLINE)
 
Κόστος σεμιναρίου: €70 
 
Το πιστοποιητικό παρέχεται κατόπιν επιτυχίας σε εξέταση και οι ώρες των σεμιναρίων είναι αποδεκτές ως CPD's.
 
entrepreneur 3597096 1920
 

Τα σεμινάρια είναι κατάλληλα για όσους θέλουν να εργαστούν σε επενδυτικές εταιρείες και σε όσους θέλουν να ασκήσουν επενδυτική δραστηρίοτητα. 'Εμφαση δίνεται στην κατανόηση της αγοράς και στη δόμηση στρατηγικής του επενδυτή με άξονες στη διαχείριση ρίσκου και την Τεχνική Ανάλυση.

Η εντυπωσιακή και κοσμοϊστορική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και ειδικά του προγραμματισμού τα τελευταία χρόνια, μας έχει προσθέσει νέα και ακριβή  εργαλεία για την εκπόνηση βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων αλλά και μακροχρόνιων στρατηγικών.   

Μετά και την πολυετή οικονομική ύφεση που βίωσε η Κύπρος η ανάγκη για δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και που πορεύονται με στρατηγικές που πηγάζουν από τεχνικές αναλύσεις μακροοικονομικών  αλλά και μικροοικονομικών μεγεθών  είναι υψίστης σημασίας. 

Η νέα επιστήμη των τεχνικών αναλύσεων με τη χρήση χρηματοοικονομικών, κοινωνικοπολιτικών,  επενδυτικών  και άλλων δεικτών σε προσομοιώσεις που μπορεί να «τρέξει» η νέα τεχνολογία των λογισμικών πρέπει να αποτελεί ένα κύριο εφόδιο για κάθε διευθυντική ομάδα μιας σύγχρονης επιχείρησης και να είναι ο φάρος για την μελλοντική της πορεία.

Αυτό το εκπαιδευτικό- πρακτικό πρόγραμμα  ακριβώς επεξηγεί με αναλυτικό αλλά απλό τρόπο πως υιοθετούνται τα πιο πάνω και πως από την θεωρία περνούμε στη πράξη και την άμεση αξιοποίηση των νέων γνώσεων. Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας των εξειδικευμένων υπαλλήλων των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών αλλά και λογιστικών, πιστωτικών και νομικών εταιρειών είναι πρώτιστης ανάγκης αφού η οικονομία του τόπου στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο τριτογενή τομέα παραγωγής με την πληθώρα παρουσία ΚΕΠΕΥ.
 

Στόχοι Γνώσεων

Ο/Η καταρτιζόμενος/η:

 • Να περιγράφει την αναγκαιότητα χρήσης των τεχνικών αναλύσεων που θα διδαχθεί μέσω της χρήσης  νέων τεχνολογιών για την επέκταση και κερδοφορία της επιχείρησης του
 • Να συσχετίζει τις διάφορες χρηματιστηριακές αγορές σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και να μάθει να είναι ευέλικτος
 • κατονομάζει τις επικαιροποιημένες  τεχνικές γνώσεις του σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο, έτσι θα αποκτήσει τέτοιες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να καταστεί  πιο παραγωγικός και χρήσιμος για την επιχείρηση αλλά και για την οικονομία του τόπου γενικότερα
 • Να απαριθμεί τους δείκτες αξιολόγησης
 • Να διατυπώνει του ηθικούς κανόνες των επενδύσεων
 • Να ταξινομεί τους κινδύνους των επενδύσεων
 • Να κατατάσσει τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα βάσει απόδοσης και ρίσκου

 

Στόχοι Δεξιοτήτων
 
Ο/Η καταρτιζόμενος/η:
 • Να επιλέγει τις πιο ιδανικές τεχνικές για την απαιτούμενη στρατηγική
 • Να επεξηγεί  τα προϋπολογιστικά προγράμματα και τους δείκτες αξιολόγησης
 • Να τεκμηριώνει και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα
 • Να οργανώνει και να παρουσιάζει με σαφήνεια τα αποτελέσματα της ανάλυσης
 • Να αιτιολογεί προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν κατά την διάρκεια μια επένδυσης και να προτείνει λύσεις
 • Να αναπτύσσει την αποτελεσματικότητα των δεικτών πρόβλεψης για τις επενδύσεις

 

Στόχοι Στάσεων
 
Ο/Η καταρτιζόμενος/η:
 • Να συνεργάζεται και να υιοθετεί αποτελεσματικά τις αρχές και ερμηνείες άλλων αναλυτών
 • Να δικαιολογεί τον τρόπο και την μεθοδολογία της στρατηγικής των επενδύσεων
 • Να αντικρούει με επιχειρήματα λανθασμένες επενδυτικές προσεγγίσεις
 • Να συμμετέχει με αποτελεσματικό τρόπο τις δυσκολίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια μιας επένδυσης
 • Να αποδέχεται τις διαφορετικές προσεγγίσεις άλλων (καταρτιζόμενων, επενδυτών και διοίκησης)
 • Να περασπίζεται τις διαφορετικές λογικές απόψεις και να αποδέχεται την κριτική από άλλους
 • Να επικρίνει αλαζονικές και ακραίες επενδυτικές συμπεριφορές
 • Να αντιμετωπίζει τυχών Εμπόδια στη επενδυτική δραστηριότητα

 

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

 • Διευθυντικά, εκτελεστικά και χρηματοοικονομικά στελέχη
 • Λειτουργοί συμμόρφωσης
 • όλοι οι υπάλληλοι ΚΕΠΕΥ
 • Λειτουργοί επενδυτικών τμημάτων
 • Νομικοί του εταιρικού δικαίου
 • Λογιστές 
 • Στελέχη όλων των τύπων επιχειρήσεων που πρέπει να έχουν γνώση για επενδύσεις στην ίδια την εταιρεία τους ή και σε άλλες εξωτερικές  επενδυτικές ευκαιρίες
 
Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας μέχρι 20/07/2022.