Νέα & Προσφορές

Σχόλια Μαθητών

Νεοφύτα Μιχαηλίδου - Άνεργη

Μάθημα: Λογιστική

Η διδασκαλία έγινε με πολύ κατανοητό τρόπο, με στόχευση στην κατανόηση των εννοιών και την εξοικείωση με το νόημα της Λογιστικής. Τα εγχειρίδια και οι σημειώσεις ήταν γραμμένα με απλό και κατανοητό τρόπο. Η αμφιθεατρική διαμόρφωση της αίθουσας διδασκαλίας διευκόλυνε την παρακολούθηση του μαθήματος, ανεξάρτητα από τη θέση του μαθητή. O καθηγητής εδειχνε να κατέχει σε βάθος το θέμα του και ήταν έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις απορίες με απλό και κατανοητό τρόπο. Το γραμματειακό προσωπικό ήταν πάντοτε φιλικό και διαθέσιμο να προσφέρει κάθε αναγκαία εξυπηρέτηση με χαμόγελο και άνεση.

Διαβάστε Περισσότερα

Εγκεκριμένο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο

certifications