Χημεία

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2024

Τα προγράμματα απευθύνονται σε μαθητές Λυκείου. 

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με 2  διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

  • Δίδακτρα: €120 / μήνα
  • Ώρες Μαθημάτων:  Δευτέρα - Πέμπτη:  15:00-16:00

                                         Δευτέρα - Πέμπτη:  16:00-17:00

                                         Δευτέρα - Πέμπτη:  17:00-18:00

                                         Τρίτη - Παρασκευή: 15:00-16:00

                                         Τρίτη - Παρασκευή: 16:00-17:00

                                         Τρίτη - Παρασκευή: 17:00 -18:00

 

*Μέγιστος αριθμός μαθητών: 7 / τμήμα

Στο φροντιστήριο μας τα τμήματα μαθητών περιλαμβάνουν μόνο ανήλικους σπουδαστές.

Είμαστε πάντα κοντά στο μαθητή σε όποια δυσκολία και να αντιμετωπίζει.