Inner Banner

Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διαχείριση και Αξιολόγηση Επενδύσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 

Εκπαιδευτές: Άδωνις Μυλωνάς / Κυριάκος Καδής / Χρίστος Ανδρέου - Full Members of Society of Technical Analyst, Εκπαιδευτές FOREX με πέραν των 1000 σπουδαστών και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων από το 2011.

Διάρκεια: 32 ώρες 

Χώρος διεξαγωγής: Εξ αποστάσεως (ONLINE)

Περίοδος Διεξαγωγής: 16/05/2024 - 25/06/2024

Δίδακτρα: €800 (32 ΩΡΕΣ)

Δίδακτρα για Δικαιούχους εταιρικής επιχορήγησης: €170

Δίδακτρα για ανέργους : €0

 

Αναλυτική περιγραφή της ύλης θα δίνεται με την εγγραφή.

Θέσεις προκρατούνται μόνο με καταβολή ολόκληρου του ποσού και για τους άνεργους με την αποστολή των πιο κάτω πριν από την έναρξη του προγράμματος:Banner18

Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο για επιτυχίες στις εξετάσεις STA  του Λονδίνου και του CFTe Μασαχουσέτης. Αποτελεί πρώτιστο προσόν για σύμβουλους επενδύσεων και εργαζόμενους σε CIF.

Η εντυπωσιακή και κοσμοϊστορική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και ειδικά του προγραμματισμού τα τελευταία χρόνια μας έχει προσθέσει νέα και ακριβή  εργαλεία για την εκπόνηση βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων αλλά και μακροχρόνιων στρατηγικών.   

Μετά και την πολυετή οικονομική ύφεση που βίωσε η Κύπρος η ανάγκη για δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και που πορεύονται με στρατηγικές που πηγάζουν από τεχνικές αναλύσεις μακροοικονομικών  αλλά και μικροοικονομικών μεγεθών  είναι υψίστης σημασίας. 

Η νέα επιστήμη των τεχνικών αναλύσεων με τη χρήση χρηματοοικονομικών, κοινωνικοπολιτικών,  επενδυτικών  και άλλων δεικτών σε προσομοιώσεις που μπορεί να «τρέξει» η νέα τεχνολογία των λογισμικών πρέπει να αποτελεί ένα κύριο εφόδιο για κάθε διευθυντική ομάδα μιας σύγχρονης επιχείρησης και να είναι ο φάρος για την μελλοντική της πορεία.

Αυτό το εκπαιδευτικό- πρακτικό πρόγραμμα  ακριβώς επεξηγεί με αναλυτικό αλλά απλό τρόπο πως υιοθετούνται τα πιο πάνω και πως από την θεωρία περνούμε στη πράξη και την άμεση αξιοποίηση των νέων γνώσεων. Αυτές οι νέες γνώσεις δεν βασίζονται μόνο στις ακαδημαϊκές σπουδές του εκπαιδευτή αλλά και στην πολυετή πείρα του. Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας των εξειδικευμένων υπαλλήλων των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών αλλά και λογιστικών, πιστωτικών και νομικών εταιρειών είναι πρώτιστης ανάγκης αφού η οικονομία του τόπου στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο τριτογενή τομέα παραγωγής.
 

Στόχοι Γνώσεων

Ο/Η καταρτιζόμενος/η:

 • Να περιγράφει την αναγκαιότητα χρήσης των τεχνικών αναλύσεων που θα διδαχθεί μέσω της χρήσης  νέων τεχνολογιών για την επέκταση και κερδοφορία της επιχείρησης του
 • Να συσχετίζει τις διάφορες χρηματιστηριακές αγορές σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και να μάθει να είναι ευέλικτος
 • Να κατονομάζει τις επικαιροποιημένες  τεχνικές γνώσεις του σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο, έτσι θα αποκτήσει τέτοιες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να καταστεί  πιο παραγωγικός και χρήσιμος για την επιχείρηση αλλά και για την οικονομία του τόπου γενικότερα
 • Να απαριθμεί τους δείκτες αξιολόγησης
 • Να διατυπώνει του ηθικούς κανόνες των επενδύσεων
 • Να ταξινομεί τους κινδύνους των επενδύσεων
 • Να κατατάσσει τα διάφορα επενδυτικά προϊόντα βάσει απόδοσης και ρίσκου

 

Στόχοι Δεξιοτήτων

Ο/Η καταρτιζόμενος/η:

 • Να επιλέγει τις πιο ιδανικές τεχνικές για την απαιτούμενη στρατηγική
 • Να επεξηγεί  τα προϋπολογιστικά προγράμματα και τους δείκτες αξιολόγησης
 • Να τεκμηριώνει και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα
 • Να οργανώνει και να παρουσιάζει με σαφήνεια τα αποτελέσματα της ανάλυσης
 • Να αιτιολογεί προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν κατά την διάρκεια μια επένδυσης και να προτείνει λύσεις
 • Να αναπτύσσει την αποτελεσματικότητα των δεικτών πρόβλεψης για τις επενδύσεις

 

Στόχοι Στάσεων

Ο/Η καταρτιζόμενος/η:

 • Να συνεργάζεται και υιοθετεί αποτελεσματικά τις αρχές και ερμηνείες άλλων αναλυτών
 • Να δικαιολογεί τον τρόπο και την μεθοδολογία της στρατηγικής των επενδύσεων
 • Να αντικρούει με επιχειρήματα λανθασμένες επενδυτικές προσεγγίσεις
 • Να συμμετέχει με αποτελεσματικό τρόπο τις δυσκολίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια μιας επένδυσης
 • Να αποδέχεται τις διαφορετικές προσεγγίσεις άλλων (καταρτιζόμενων, επενδυτών και διοίκησης)
 • Να υπερασπίζονται τις διαφορετικές λογικές απόψεις και να αποδέχεται την κριτική από άλλους
 • Να επικρίνει αλαζονικές και ακραίες επενδυτικές συμπεριφορές
 • Να αντιμετωπίζει τυχών εμπόδια στη επενδυτική δραστηριότητα
 

Προγράμματα

 

Οδηγίες Εγγραφής στο σύστημα ERMIS: